Polityka prywatności

Główne zasady

Spakowane.pl jest witryną zawierającą listę lokali gastronomicznych realizujących zamówienia na wynos oraz z dostawą. Jego celem jest umożliwienie jak największej liczbie operatorów placówek gastronomicznych szybkiego i masowego dotarcia do jak największej liczby gości zainteresowanych złożeniem zamówienia na wynos lub z dostawą. Obecnie spakowane.pl stanowi wyłącznie platformę nawiązania kontaktu pomiędzy placówką gastronomiczną a zamawiającym, składanie zamówień odbywa się bezpośrednio w placówkach gastronomicznych za pomocą ich własnych narzędzi telekomunikacji. W perspektywie planowane jest sukcesywne wprowadzanie narzędzi ułatwiających składanie, realizację i podgląd zamówień, w wyniku czego możliwe będzie realizowanie zamówień za ich pomocą. O takich zmianach spakowane.pl będzie informować na bieżąco.

Konieczność przechowywania danych

Aby realizować swoją funkcję, misję oraz plany rozwoju, spakowane.pl pozyskuje i przechowuje dane niezbędne do takiej realizacji. Zespół spakowane.pl dokłada wszelkich starań, aby takie dane były przechowywane w sposób bezpieczny.

Administrator danych i możliwość ich zmiany

Administratorem Państwa danych osobowych znajdujących się w systemie spakowane.pl jest INLINGO Artur Michna, Piotr Zielonka Spółka Cywilna, ul. Hallera 13, 83-200 Starogard Gdański. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją funkcji, misji oraz rozwoju spakowane.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia spakowane.pl kontaktowania się z Państwem oraz realizacją funkcji, misji oraz rozwoju spakowane.pl.

W celu realizacji funkcji, misji oraz rozwoju spakowane.pl przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail, adresy komunikatorów w mediach społecznościowych, numer telefonu, a w przypadku zawierania umów także NIP, w przypadku korespondencji pisemnej także adres siedziby lub zamieszkania, w przypadku konieczności realizowania przelewów i zwrotów pieniężnych także numer rachunku bankowego.

W celu prowadzenia analiz i badań zachowań na witrynie spakowane.pl przetwarzane dane osobowe to: data i godzina odwiedzin witryny oraz spędzony na niej czas, rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, lokalizacja, odwiedzane podstrony, wypełniane formularze kontaktowe.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jak przewidują przywołanie przepisy, dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli: a) osoba wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, b) są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, c) przetwarzanie takie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa, f) Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, sprzeciwu ich wykorzystywania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe będą przechowywane w sposób wymagany prawem do czasu zakończenia Państwa obecności w systemie spakowane.pl i korzystania z udostępnionych Państwu funkcjonalności oraz przedawnienia roszczeń z tego wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie w realizacji funkcji, misji oraz rozwoju spakowane.pl oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną i księgową.

W sprawie ochrony danych mogą się Państwo kontaktować się z zespołem spakowpakowane.pl pod adresem: biuro@spakowane.pl

Pliki cookies

Zapisane w przeglądarce po pierwszej akceptacji domyślne ustawienia dotyczące plików cookies można w dowolnej chwili zmienić w przeglądarce internetowej, jeżeli zdecydują Państwo, aby nie zezwalać na wykorzystywanie cookies przy korzystaniu z witryny spakowane.pl. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia i ograniczenia w korzystaniu z wszystkich funkcjonalności witryny.

Loginy i hasła

Do pełnego korzystania ze spakowane.pl potrzebne jest login i hasło, które wybiera użytkownik. Zaleca się Użytkownikom niepodawanie hasła osobom nieuprawnionym. Spakowane.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania hasła przez Użytkownika osobom niepowołanym

Hasło jest przechowywane w systemie spakowane.pl w formie zaszyfrowanej i nikt, poza użytkownikiem, nie ma możliwości dostępu do niego, nie istnieje możliwość odzyskania zapomnianego hasła, system przewiduje wyłącznie możliwość nadania użytkownikowi nowego hasła użytkownikowi w miejsce zapomnianego.

W przypadku zapomnienia hasła system nadaje hasło automatyczne. W interesie Użytkownika leży zmiana takiego hasła automatycznego przy pierwszym logowaniu. Zmienione przez Użytkownika hasło zostanie zaszyfrowane.

Odsyłacze do innych stron

Na spakowane.pl znajdują się odnośniki do innych stron internetowych. Spakowane.pl nie odpowiada za ich treść ani za zawartość i możliwość korzystania ze stron, do których prowadzą.

Zmiany polityki prywatności

Zastosowanie ma polityka prywatności zamieszczona na aktualnej stronie spakowane.pl.

W przypadku bardzo istotnych zmian w regulaminie lub polityce prywatności użytkownicy zostaną o fakcie poinformowani drogą elektroniczną.